باغ وحش ها

ويرايش

 

باغ وحش، به محل نگهداری حیوانات وحشی و اهلی گفته می شود که در جهان به عنوان زیستگاه مصنوعی ساخت بشر شناخته می شود. در گذشته مهم ترین هدف از تاسیس باغ وحش، ایجاد زمینه سرگرمی و تفریح پادشاهان و امیران بود، بدین معنی که پادشاهان کشورهایی چون یونان، ایران و کشورهای اسلامی، برای گذران اوقات فراغت و نیز به رخ کشیدن شکوه دربار خود، اقدام به گردآوری و نگهداری حیواناتی نظیر: شیر، ببر و فیل می کردند. اما با گذشت زمان و در طی سفرهای برون مرزی و اروپایی برخی از پادشاهان ایرانی و آشنایی آنان با سبک و نوع باغ وحش های دیگر کشورهای اروپایی، آنان را به ساخت باغ وحش با سبک جدید ترقیب نمود، به طوری که برای اولین بار، ساخت باغ وحش به سبک جدید به دستور ناصرالدین شاه قاجار در محل باغ لاله زار در خیابان لاله زار کنونی انجام گرفت.
با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع آب و هوایی کشور ایران، باید گفت، این سرزمین زیستگاه تعداد نادری از حیوانات نظیر: گوزن زرد ایرانی و قوچ در شمال، پلنگ، یوز و درنا در جنوب و جنوب غرب، شیر ایران و دلفین و نهنگ در آب های خلیج فارس است که متاسفانه، عدم نگهداری صحیح و غفلت و نیز شکار بی رویه این حیوانات نادر موجب شده که تعداد زیادی از گونه های کمیاب جانوری با خطر انقراض روبرو شوند. بنابراین می توان از مهم ترین اهداف اصلی احداث باغ وحش به دو هدف کلی و هدف اختصاصی اشاره کرد:
اهداف کلی عبارتند از: گردآوری انواع جانوران زنده در محیطی مشابه زیستگاه طبیعی، ایجاد محیطی سالم جهت گذراندن اوقات فراغت، به ویژه برای کودکان و نوجوانان، ایجاد ارتباط بین طبیعت و شهروندانی که با زندگی شهری و ماشینی روز به روز از طبیعت فاصله می گیرند، ایجاد حس علاقه به مجموعه جهان هستی و تنوع زیستی و افزایش آگاهی های عمومی وبرانگیختن افکار عمومی نسبت به شناخت بخشی از منابع طبیعی و به وجود آوردن انگیزه برای حفاظت از آن است.
اهداف اختصاصی عبارتند از: آموزش، تحقیق، حفاظت و تفریح.
براساس گزارش رییس اداره ساماندهی دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست در ایران حدود ۷۰ باغ وحش، مرکز نگهداری حیوانات و باغ پرندگان وجود دارد از بین این ها تنها ۱۴ باغ وحش مجوز سازمان محیط زیست دارند. مهم ترین باغ وحش ایران در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، زابل، اراک، بابلسر، آمل و دزفول قرار دارند. در این باغ وحش ها انواع حیوانات گرمسیری و سردسیری اعم از گروه گوشت خواران، علف خواران و همه چیزخواران، دانه خواران، خزندگان و آبزیان نگهداری می شود.
 

بالا